• (067) 506 73 78

 • (063) 561 10 70

(Народна студія Маю «Право»)

На початку березня набрав чинності закон про кредитний реєстр. Саме з цього дня НБУ отримало безмежний доступ до консолідованої інформації про всіх позичальників України. Цей по справжньому скандальний законодавчий акт неодноразова отримував тавро антиконституційного і без перебільшення був за вуха протягнути Національним банком України.

Як і від кого НБУ отримує персональні данні позичальників та інформацію, щодо кредитної заборгованості установлюється цим законодавчим актом .

Так згідно до тексту «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» банк подає в Кредитний реєстр інформацію про операції по боржнику, якщо борг дорівнює або перевищує сотню мінімальних зарплат.

Якщо мова йде про позичальників банків, які визнані неплатоспроможними, або позбавлених банківської ліцензії, такі дані для Кредитного реєстру має надати НБУ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Сам дозвіл на розміщення даних позичальника банк має отримувати на етапі оформлення кредиту і робить це в ультимативній формі, адже якщо особа відмовила давати таку згоду, то банк не надає кредит.

Щодо юридичних осіб, то їх згода і зовсім нікого не цікавить: їм лише повідомляють про те, що їх данні внесено до славнозвісного кредитного реєстру.

Отже епоха кредитного реєстру обіцяє великі переваги банкірам і чергове погіршення у дотриманні прав позичальників, адже з охороною персональних даних у нашій країні і без того біда. Не для кого не секрет, що до рук шахраїв та злодіїв регулярно потрапляють данні, які повинні бути захищенні законом, навіть більше - існують цілі чорні ринки на яких продаються різноманітні бази даних українців.

Експерти також вбачають небезпечність у такій безконтрольній передачі великих даних. За і їх думкою відсутність прописаних в законі чітких обмежень на надання вразливої інформації банкам, може стати серйозною проблемою для простих українців. Адже через нехитру корупційну схему будь-який зловмисник зможе отримати в банку абсолютно всі дані про фінансове становище кожної людини, яка хоч раз брала кредит у банку.

«Для початку потрібно визначити, яка інформація критично необхідна. А це кредити, які використовуються для виведення коштів. Тобто позики пов'язаним особам, власникам, промисловим групам. Рівень відсікання при такому підході виявиться досить високим. На мій погляд, по кредитах юрособам доцільно збирати, починаючи від 10 млн грн. Збирати інформацію по фізичних особах взагалі потрібно заборонити, як це практикується в Чехії, або обмежитися збором інформації по пов'язаних з банком осіб », - впевнена Антоніна Паламарчук.

Окрім цього у переліку очевидних недоліків Кредитного реєстру те, що позичальник не може керувати цією інформацією і це створить сприятливі умови для корупційної складової і банківський працівник може вимагати винагороду за занесення / не занесена в такий реєстр своїх даних. Також законом непередбачено дієвого механізму захисту позичальника від недобросовісного внесення його даних у реєстр, надається лише можливість оскаржити невідповідність даних але відповідальність уповноважених осіб за критичні помилки не оговорюється.

Отже НБУ продовжує активно лобіювати інтереси банкірів, забуваючи про те, що всі його пріоритетні завдання стосуються забезпечення доброго фінансового клімату для українців.

Миф 1.

В случае принятия закона «О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте» (№ 1558–1) первые в числе проигравших, — БАНКИ. Пересчет валютных кредитов в гривну по курсу 5,05 грн. приведет к прекращению деятельности еще как минимум 50 финансовых учреждений. Предложенная схема перевода долгов в гривну принесет банкам убытки в размере 100 млрд. грн. Еще 2 млрд. грн. финансисты потеряют на заниженных процентах. Новые банки-банкроты станут проблемой не только для клиентов, но и государства.

Что же, давайте будем разбираться. В 2009 г. НБУ запретил коммерческим банкам выдавать потребительские кредиты в валюте. Т.е. ВСЕ существующие на сегодняшний день потребительские кредиты в валюте были выданы заёмщикам в период с 2004 по 2008 гг. Соответственно, закон распространяется на тех заёмщиков, которые платят по своему кредиту от 7 лет и более. Не сложно посчитать, что сумма, взятая у банка в долг (тело кредита) ВСЕМИ заёмщиками уже выплачена и сейчас заёмщик должен банку проценты, т.е. его сверхприбыль. Вспоминаем о том, что в момент подписания договора заёмщик единоразово заплатил банку 1,5%, от суммы кредита, т.е. покрыл его первичные расходы. В 2011 г. банки вернул дешёвые международные кредиты, взятые под 3-4% и подменили их на собственные средства в виде кредитования из личного офшора под 11% . Привет налоговой - налогооблагаемая прибыль аж 1%!!! Вы всё ещё вертите в убытки банков?..

Если в 2013 г. банковская система Украины получила прибыли 1,44 млрд. грн., сформировав при этом резервов под обесценивание кредитов в сумме всего 24,5 млрд. грн., то 2014 год стал рекордным по получению банкам убытков – 52,5 млрд. грн. Резервов было сформировано в размере 96,6 млрд. грн., а это означает, что банки, не имея реальных средств, из воздуха формировали резервы. Зачем? Чтобы не платить налоги в бюджет! И это всё банки, которые грозятся стать банкротами!

В 2014 г. многие банки получили доходы от переоценки других финансовых инструментов, например, без согласия заёмщиков пакетами передавали задолженности по валютным кредитам в приближённые к ним коллекторские компании или продавали другим банкам. В 2013 г. общий доход от таких операций составлял 0,5 млрд. грн., а в 2014 г. – 5,0 млрд. грн.!

Имея проблемы с прибыльностью, коммерческие банки в 2014 г. позволили себе увеличить административные расходы (зарплаты ТОП менеджерам) на 5,1 млрд. В этом же году банки сформировали резервы под обесценивание дебиторской задолженности по своим операциям в сумме 1,54 млрд. грн. В 2013 г. это значение было позитивным. Т.е. банки смогли вернуть в оборот 0,17 млрд. грн. Напрашивается вопрос: необходимость формировать резервы возникает из желания прикарманить эти резервы сотрудниками банка?

В 2014 г. НБУ выдал коммерческим банкам, в т.ч. и с иностранным капиталом, рефинансирование для якобы поддержки ликвидности и для якобы обеспечения выполнения банками своих обязательств перед вкладчиками. Общий объём выделенных НБУ коммерческим банкам кредитов рефинансирования в 2014 г. составил 222,26 млрд. грн., в т.ч. сроком на более, чем 30 календарных дней – 115,6 млрд. грн. Объём возвращённых банками ранее выданных НБУ кредитов рефинансирования в 2014 г. составил 189,43 млрд. грн. По состоянию на 01.01.2015 общий объём задолженности коммерческих банков по кредитам рефинансирования перед НБУ составил 108,95 млрд. грн. В большинство банков, получивших кредиты рефинансирования в 2014 г., введена временная администрация и они признаны неплатёжеспособными. Таким образом, НБУ, в особо крупных размерах поддерживая олигархов, не боялся тяжёлых последствий для состояния банковской системы. Поддержав же валютных заёмщиков, он предрекает полный крах этой системы!

Миф 2.

Валютные кредиты брались вовсе не для решения текущих жизненных проблем, а для «красивой жизни», для получения максимальной выгоды от спекуляций с недвижимостью. И чем больше был кредит и аппетиты заемщика, тем больше «навар».

Состоятельные заёмщики разобрались со своими валютными кредитами ещё в 2009 г., как только поняли, что «навара» и выгоды они от своих элитных домов и квартир уже не получат. Многие из них закрыли свои кредиты с дисконтом, многие просто вернули банку залог. У заёмщика, живущего от зарплаты до зарплаты таких возможностей, увы, не было и нет. На сегодня «счастливые» обладатели валютных кредитов – это семьи в куда ещё более скромных квартирах, которые являются их единственным жильём и для приобретения которых они продали всё, что у них было. Большинство нынешних заёмщиков живут в малометражных и малопривлекательных хрущёвках, которые приобретались в кредит на страшном пике цен. И не их вина в том, что рынок недвижимости был искусственно перегрет, а государство допустило чудовищную халатность, разрешив в стране валютное кредитование и не обеспечив стабильность национальной денежной единицы. У большинства людей уровень заработной платы с 2008 г. не сильно-то и изменился. К примеру, 10 000 грн. в 2008 г. – это 2 000 у.е., в 2009 – 1250 у.е., в 2015 – 460 у.е. Сами понимаете, в 2008 г. при зарплате в 10 000 грн. на квартиру ну никак не насобираешь, но ежемесячно платить по 1 000 у.е. за ипотечную квартиру без ущерба для семьи было вполне реальным. В чём же жадность заёмщика, который в состоянии платить банку 300 у.е. вместе 1000?!! Где ему взять остальные 700 при нынешнем состоянии экономики и рынка труда? И самое главное: ГДЕ ЖИТЬ ЕМУ И ЕГО СЕМЬЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКОН ВСЁ ЖЕ НЕ ПРИМУТ?!! Поверьте, не станет человек, бравший кредит на элитную машину или на четвёртую по счёту квартиру, совершать суицид (237 заёмщиков доведены финансовыми учреждениями до самоубийства!!!) или идти на смертельное преступление с оружием в руках, защищая ЕДИНСТВЕННУЮ крышу над головой своей семьи!

Миф 3.

В мае вступил в силу Меморандум о реструктуризации валютных кредитов под которым поставили свои подписи руководители банков с наибольшим объемом выданных валютных займов. По этому соглашению финансисты прощают половину долга в долларах или евро. Тогда как многие заемщики, получившие кредиты на покупку единственного жилья, нашли понимание у банкиров. И либо провели реструктуризацию своего долга, предусматривающего списание 50% суммы, либо близки к завершению переговоров. Но такие условия устраивают не всех должников, особенно тех, кто предпочитает жить на широкую ногу за счет банковских кредитов.

Во-первых, документ, называемый «меморандумом», таковым назвать нельзя. Меморандум – это соглашение сторон, компромисс, полученный в результате переговоров участников процесса. Участники данного процесса –коммерческие банки и заёмщики, верно?... А меморандум обсудили и подписали НБУ и НЕСКОЛЬКО коммерческих банков без единого участия заёмщиков!!!! Значит - это мИморандум, никак не иначе! Во-вторых, документ подписали далеко не все коммерческие банки, соответственно возникает вопрос, как же быть остальным заёмщикам? В-третьих, на условиях, предлагаемых так называемым меморандумом, перевелись единицы, его условия отнюдь не таковы, какими их в розовых красках расписывают в средствах массовых информаций. И если внимательно изучить его содержание, становится ясно, что это очередная ловушка для заёмщика, каких ему не мало уже было сделано за последние годы. О массовых переводах заёмщиков с ЕДИНСТВЕННЫМ жильём говорить вообще не корректно! И в-четвёртых: на широкую ногу с валютным кредитом жить по определению НЕ ВОЗМОЖНО! Умереть с голоду – да, а вот от переедания – чистейшая фантастика!

Миф 4.

Еще одна категория «выгодоприобретателей» — политики, предпочитающие бороться за рейтинги популистскими методами. Долговые проблемы украинцев — отличный повод проявить свою заботу об избирателях, особенно накануне местных выборов.

В своих предвыборных обещаниях действующий гарант Украинской Конституции вещал о переводе валютных кредитов в национальную валюту по изначальному курсу. На встречах с избирателями он говорил, что текущий курс доллара является завышенным и спекулятивным и, как только он станет Президентом страны, обязуется вернуть гривну на её первоначальные позиции - 1:8. Получив пост Президента Украины, П.А. Порошенко уже не вспоминает ни об этом, ни о многих других своих обещаниях.

Летом 2014 г. единственным народным депутатом, решившимся защищать имущество и права валютных заёмщиков, был Н.Н. Рудьковский. Какими мотивами он руководствовался на тот момент – нужно спросить у него. Но исключительно благодаря его работе в ВР заёмщики получили закон о моратории на отчуждение залогового имущества. Этот закон позволил сохранить крышу над головой многим семьям, оказавшимся в сложнейших экономических условиях один на один со стремительной девальвацией гривны. Имея без преувеличения такую величайшую заслугу перед заёмщиками, Н.Н. Рудьковский на последних выборах в ВР не прошёл. Поэтому вопрос о политическом заигрывании действующих депутатов с заёмщиками перед МЕСТЫМИ выборами очень и очень спорный.

Миф 5.

Согласятся ли вкладчики, решившие в свое время перевести свои средства в твердую валюту, пожертвовать ими в пользу тех, кто предпочел занять крупные суммы для целей, совершенно не связанных с решением насущных житейских проблем? Согласятся ли они с тем, чтобы их вклады тоже пересчитали по курсу 5,05 грн./$? И согласятся ли они получить от Фонда гарантирования вкладов физлиц максимум 200 тыс. грн. (около $9,3 тыс.), если сумма, хранящаяся на счетах, существенно превышала этот законодательно установленный предел?

Во-первых, приобретение ЕДИНСТВЕННОГО жилья и есть насущная житейская проблема, чего не скажешь о вкладах, и уж тем более о валютных. Во-вторых, фонд гарантирования вкладов и не собирался выплачивать вкладчикам их сбережения в валюте. В-третьих: по состоянию на 01.101.2015 г. срочные вклады физических и юридических лиц в иностранной валюте составляли 233,1 млрд. грн. или 67% общего объёма выданных в иностранной валюте кредитов. Выше уже был озвучен тот факт, что валютные заёмщики размер ТЕЛА кредита уже выплатили в полном объёме, сейчас банки выжимают проценты, т.е. сверхприбыли. А вот Фонд гарантирования вкладов компенсирует вложенные средства или в т.ч. и проценты?.. В-четвёртых, заёмные средства (депозиты) являются краткосрочными (короткие деньги) и они должны постоянно пополняться. Кредиты же – долгосрочные (длинные деньги) и лишь малый процент ипотечного кредита заложен в размер депозита, не стоит это забывать. И в-пятых, результатом деятельности банков в первом квартале 2015 г. стали убытки в сумме 80,9 млрд. грн., при этом на формирование резервов под кредитные операции направлено 108,6 млрд. грн. В этот объём включены сформированные резервы неплатёжеспособным банкам в размере 68,1 млрд. грн. Вся задолженность по валютным кредитам юридических и физических лиц у них составляет всего 48,9 млрд. грн., а общий объём сформированных резервов – 78,0 млрд. грн., т.е. резервов сформировано на 29,1 млрд. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ! Можно только догадываться, для чего это сделано. К примеру, два самых больших неплатёжеспособных банка при крайне низком (говоря прямо - НИКАКОМ!) уровне выполнения кредитных обязательств за первый квартал 2015 г. резко уменьшили задолженность по потребительским кредитам в иностранной валюте: ПАО «Банк Надра» с 15,3 до 3,2 млрд. грн., а КБ «Дельта» - с 5,8 до 3,8 млрд. грн.!!! Чистый процентный доход коммерческих банков за 1 квартал 2015 г. составляет 13,9 млрд. грн., в т.ч. неплатёжеспособных банков – 0,7 млрд. грн. И это на фоне массовых неплатежей по ипотечным валютным кредитам! Единственный вопрос: при таких доходах коммерческие банки не могут или не хотят возвращать вкладчикам их валютные депозиты?!! Похоже, сбережения уже давно прикарманены и не будь валютных заёмщиков, банкам пришлось бы их придумать….

Миф 6.

Возникнет угроза нового витка девальвации гривны, что заново перезапустит весь пласт проблем, с которыми сейчас столкнулся каждый украинец. Дело в том, что при конвертации валютных кредитов по предложенной в законопроекте схеме, банки столкнуться с необходимостью покупки валюты для расчетов с клиентами, доверившими им валютные средств.

Обвал национальной валюты в 2014 г. в первую очередь спровоцировали коммерческие банки. Если за весь период 2014 г. доходы от операций с иностранной валютой вместе с её переоценкой составили 5,0 млрд. грн., то за первый квартал 2015 г. этот показатель фактически стал убыточным на сумму аж 7,6 млрд. грн. (исключены «Надра» - 6,98 млрд. грн. И «Дельта» - 1,1 млрд. грн.) В результате «Надровских» и «Дельтовских» валютных махинаций показатели всей банковской системы стали положительными. Именно НБУ, якобы поддерживая денежно-кредитный рынок Украины, рефинансированием коммерческих банков обесценивал национальную денежную единицу через эмиссию средств. Полученное рефинансирование практически все коммерческие банки направили на межбанковский рынок и скупали валюту, и это приводило к ещё большему спросу на неё. Для спекуляции с валютой было использовано около 30% размера рефинансирования, т.е. более 66,0 млрд. грн., получено 6,5 млрд. грн. доходов от операций с валютой. Это превышает аналогичные доходы за 2013 г. почти в 3 раза (2,5 млрд. грн.

)

Задолженность физических лиц по кредитам в иностранной валюте на текущий момент составляет 60,3 млрд. грн., в т.ч. в платёжеспособных банках – 53,2 млрд. грн. Общий объём кредитов в иностранной валюте (кредиты как физических, так и юридических лиц) составляет 513,7 млрд. грн. Физические лица в этом объёме – 11,7%. Платёжеспособные банки под ВСЕ валютные кредиты сформировали 33,7 млрд. грн. резервов. Значит, коммерческие банки без единого риска как для собственного финансового состояния, так и для экономики страны запросто могут списать курсовую разницу по реструктуризированным кредитам ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ. Могут! Но не хотят….

Миф 7.

Принятие законопроекта требует дополнительных расходов из бюджета и вызовет негативные последствия инфляции для граждан Украины.

В 2014 г. ВР приняла закон №8351 – парламент списал долги за природный газ тепло-газо-снабжающим предприятиям (облгазам), НАК «Нафтогаз Укрвины» и их ДП. Списанная сумма задолженности составила 52,0 млрд. грн., в т.ч. 24,0 млрд. грн. – задолженность перед ГОСБЮДЖЕТОМ. Параллельно этот закон внёс изменения в налоговый кодекс Украины, согласно которого операции по списанию задолженности в ТЭК выводятся из-под налогообложения налогом на добавочную стоимость и налога на прибыль предприятий, также списывается долг «Нефтегаза» и его дочерних предприятий, а также частных облгазов и облэнерго перед государственным бюджетом Украины. Разумеется, наши олигархи – наибеднейшие слои населения и для их спасения в 2011 г. ВР уже принимала «гуманные» законы: №8351 о списании долгов за употреблённый газ и электроэнергию и №8352 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения природного газа и электроэнергии. Вот где тревогу бить следовало бы! Вот где дополнительные расходы для бюджета! Вот где инфляция, которая тяжким бременем легла на плечи граждан Украины! Вот когда всем миром приходится оплачивать красивую жизнь богатых! Законопроект №1585-1 ложится не тяжким, но бременем на плечи коммерческих банков, которые уже и так не плохо подзаработали на рефинансированиях и валютных спекуляциях.

Миф 8.

Международные кредиторы выступают категорически против участия государства и Нацбанка в конвертации валютных кредитов. В МВФ считают, что банки и заемщики должны сами найти пути решения возникших проблем. В программе кредитования фонда прямо сказано, что принятие законопроекта отразится на отношениях с МВФ, поскольку конвертация предусматривает нерыночные механизмы, что недопустимо в европейском государстве.

МФВ также требует проведения реформ, борьбу с коррупцией и нормализацию экономики страны. Отсутствие положительных результатов именно в этих направлениях гораздо раньше отразятся на его отношениях с Украиной. По сей день так никому и не стало понятно, куда направляются так широко освещаемые в СМИ валютные транши, и уж точно они меняют жизнь среднестатистического жителя только в худшую сторону! Возникает вопрос: а хотим ли мы, наши дети и даже внуки быть пожизненными валютными заёмщиками и возвращать кредиты МВФ коммунальными тарифами, пенсиями и стипендиями, никогда не ощутив на себе этих денег?..

Миф 9.

После реструктуризации не все заёмщики погасят валютные долги перед банками

Да, действительно, есть малая часть заёмщиков, которая, благодаря плачевной экономической ситуации в стране, на данный момент не имеет никаких источников доходов. Но эти люди рано или поздно либо будут вынуждены вернуть залоговое имущество, либо найдут новую работу и начнут выполнять свои договорные обязательства. Следует отметить, что принятие закона отменит мораторий на отчуждение залогового имущества, львиная доля заёмщиков сможет войти в стабильный график платежей, в обществе снимется напряжение, а банки получат положительную статистику. Не логично продолжать выплачивать кредит, понимая, что в сложившихся условиях всё равно с ним никогда не справишься и будешь выброшен на улицу. Если валютные кредиты не будут переведены в гривну на приемлемых для заёмщика условиях, коммерческие банки не смогут получить от заёмщика вообще ничего. А, как говорится, лучше рубль из ста, чем миллион из ничего. И меньший доход никогда убытком не считался!

Миф 10

Закон фактически ставит валютных заемщиков в более выгодное положение по отношению к гривневым заёмщикам и к гражданам, которые вообще не имеют кредитов.

Давайте будем честны и скажем о том, что гривневые кредиты выдавались исключительно гражданам с высокой ОФИЦИАЛЬНОЙ зарплатой. Выдавая кредиты в валюте, банк зачастую закрывал глаза на низкий подтверждённый доход заёмщика и создавал ещё массу других послаблений, параллельно придумывая всевозможные трудности при получении кредитов в гривне. В 2008 г. многие банки попросту не выдавали кредиты в национальной валюте, зато активно навязывали франки! Отделения банков получали разнарядку с планом на выдачу валютных кредитов и их сотрудники делали всё, чтобы заёмщик взял именно его. В конце 2008 года гривна девальвировала более, чем на 50% и с этого момента валютный заёмщик оказался в условиях гораздо более проигрышных, нежели гривневый. Поэтому, после принятия закона № 1558-1 положение гривневого и валютного заёмщика попросту сравняется. Что же до среднестатистического гражданина Украины, у которого нет кредита, но он считает, что «лохонулся», т.к. валютному заёмщику сейчас всё достанется «на шару» - он очень и очень глубоко ошибается. Недвижимость по сравнению с 2008 г. упала в цене в 3 раза, за квартиру стоимостью 50 000 у.е. валютный заёмщик уже заплатил 150 00 у.е. и должен ещё столько же… Всё ещё завидно?.

О сверхприбылях баков могу добавить еще 2 пункта. 1. Доход от переоценки валютных активов, это разница между курсом на дату получения кредита и стоимостью валюты на каждый день по курсу нбу. 2. Доход от валютообменных операций ежемесячно при погашении кредита. Ведь мало кто приходил с уже готовой вакредитлютой, в основном, меняли гривны в кассе банка и погашали

Вимоги

учасників Всеукраїнської акції

«Народний імпічмент» голови Нацбанку Валерії Гонтаревої

 1. Зважаючи на вичерпання ліміту довіри, непрофесійності як державного службовця, втрату бездоганної репутації, Вимагаємо звільнення Голови Національного банку України Гонтаревої В.О., вимагаємо розслідувати всі обставини її діяльності та притягнення до відповідальності перед Законом.

 

 1. Вимагаємо прийняття низки Законів, які б захищали ошуканих позичальників – фізичних осіб:

  1. затвердити на законодавчому рівні механізм реструктуризації валютних кредитів населення згідно зареєстрованого в Верховній Раді законопроекту № 4004-2;

  2. визнати недійсним нарахування всіх нарахованих штрафних санкцій з «01» жовтня 2008 року за валютними іпотечними кредитами населення;

  3. законодавчо обмежити борг позичальника-фізичної особи обсягом застави;

  4. створити реєстр валютних позичальників;

  5. закріпити першочергове право щодо придбання власного заставного майна або боргу за позичальником/заставодавцем.

 

 1. Вимагаємо прийняття низки Законів, які б врегульовували діяльність кредиторів з валютними іпотечними позичальниками:

  1. відмінити Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2015р. якою передбачається безспірне (без рішення суду, фактичне узаконення рейдерства) стягнення боргів та застави;

  2. до врегулювання питань реструктуризації, розширити обмеження мораторію на виконання судових рішень на користь банків, у т.ч. виселення з оселі та переоформлення предметів застави будь-якими способами, на всіх валютних іпотечних позичальників;

  3. до врегулювання питань реструктуризації заборонити роботу колекторських організацій з валютними іпотечними позичальниками.

 

 1. Вимагаємо прийняття низки Законів, які б захистили вкладників тих банків, що перебувають в ліквідаційній процедурі.

4.1 створення на базі активів банків, які перебувають в ліквідації, санаційної фінансової установи, яка б контролювалася в тому числі громадськістю;

4.2 тільки грамотне управління, а не розпродаж в «ліквідації» активів невідомо кому і за якою вартістю дасть шанс отримати свої кошти вкладникам ліквідованих банків понад суму, гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.